Elektronički otpad – opasan otpad

Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

x

Štetne tvari u EE otpadu:

 • Teški metali – olovo, živa, kadmij, berilij
 • Opasne tvari – nezapaljiva sredstva koja sadrže brom (plastična kućišta), PVC, poliklorinski bifenili (PCB), kloro-fluoro-ugljik (CFC)

x

Primjeri primjene:

 • Olovo – lemni spojevi, CRT monitori, olovno-kiselinske baterije
 • Kositar – lemni spojevi
 • Bakar – bakrene žice, vodiči na tiskanim pločama
 • Aluminij – gotovo svi elektronički uređaji koji za rad koriste nekoliko vata struje
 • Željezo – metalna kućišta, učvršćenja
 • Silicij – staklo, tranzistori, integrirani krugovi (IC), tiskane ploče
 • Nikal i kadmij – NiCd punjive baterije
 • Litij – litij-ionske punjive baterije
 • Cink – oplata čeličnih dijelova
 • Zlato – oplata konektora, osobito u računalnoj opremi
 • Americij – dimni alarmi (radioaktivni izvor)
 • Živa – fluorescentne cijevi, nagibni preklopnici
 • Ugljik – čelik, plastika, otpornici – gotovo svi elektronički uređaji

x

Pogledajte svoje računalo na drugačiji način:

X

Upravo Vaše računalo postati će jednog dana otpad – no ne i običan otpad, već elektronički otpad. Predajte ga svom ovlaštenom sakupljaču EE otpada kako bi zajedno očuvali naš okoliš.

x

Oglasi