SAKUPLJAČI

Električni i elektronički otpad u Republici Hrvatskoj sakuplja i predaje na oporabu koncesionar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja sa svojom mrežom sakupljača u svim županijama.

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske građani i tvrtke mogu naručiti besplatan odvoz na sljedeći način:

  • Pozivom na broj 0800 444 110 od 8 – 16 sati (besplatan poziv s fiksne telefonske linije)
  • Unosom naloga preko web portala www.eeotpad.com
  • SMS-om na broj: 098/444110
  • Elektronskom poštom na prijava@eeotpad.com

Prijava na besplatan broj pozivnog centra ili nalog na web portalu biti će trenutno proslijeđeni sakupljačima u Vašoj županiji, a oni će se najkasnije u roku do 30 dana pobrinuti za Vaš otpad.

Odvoz EE otpada također možete naručiti ili otpad sami predati u sabirnom centru koncesionara u svojoj županiji.

Oglasi